Wat is aikido?

Aikido is een traditionele Japanse krijgskunst waarin centraal staat het harmonieus leren omgaan met agressie en conflicten, met respect voor de integriteit en veiligheid van alle betrokkenen. Aikido gaat over het gebruik van lichaam en geest op een slimme en duurzame manier.

Het woord aikido wordt in het Japans geschreven met drie karakters AI-KI-DO.

  • AI: harmonie, eenheid, verbinding
  • KI: levende energie, de basis van alle bestaan in het universum
  • DO: weg, methode

Aikido betekent dus letterlijk 'de weg van harmonie met ki' of 'de weg van aiki'.

Naarmate je langer aikido traint, zie je steeds duidelijker dat je niet los staat van de wereld om je heen, maar daar een onlosmakelijk deel van bent: de wereld om je heen beinvloedt jou en omgekeerd.

De aikidotechnieken zijn afgeleid van het ongewapend en gewapend gevecht. Daarin onderscheiden we vanzelfsprekend aanval en verdediging. Toch is aikido geen vechtsport en kent het geen competitie. Aikido voldoet niet aan de criteria voor sport, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij judo en karate.

De aikidotechnieken zijn afgeleid van het ongewapend en gewapend gevecht. Bij elke techniek is er een aanval en een verdediging. Toch is aikido geen vechtsport en kent het geen competitie, anders dan bijvoorbeeld judo en karate. De grondlegger van aikido, Morihei Ueshiba, wilde dat aikido zou bijdragen aan het bouwen van een gemeenschap waarin alle mensen, overal ter wereld, in vrede zouden kunnen leven. Vanuit dat perspectief was hij er op tegen dat het aikido-programma competitie-elementen zou bevatten.

Als je langere tijd aikido beoefent, kun je de volgende veranderingen bij jezelf herkennen:

  • je leert ontspannen en kalm te reageren op onverwachte gebeurtenissen
  • je leert situaties te controleren zonder te vechten
  • je conditie, souplesse en reactiesnelheid verbeteren
  • je ontwikkelt een kalme geest
  • je zelfvertrouwen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen groeien
  • je wordt geestelijk en lichamelijk stabieler

Ontspannen en kalm handelen is een van de fundamentele aikido-principes. Als je kalm blijft onder alle omstandigheden heb je een beter overzicht over de situatie en word je minder snel verrast. Het trainen van flexibiliteit en uithoudingsvermogen vinden we belangrijker dan het trainen van kracht. Gebruik van kracht werkt in conflictsituaties meestal escalerend. In aikido gaat het juist om de-escaleren. We trainen in de dojo, maar de eigenlijke toepassing gebeurt buiten de dojo, in het dagelijks leven.