Opbouw van de les

De trainingen beginnen gewoonlijk met de volgende onderdelen:

  • ki taiso (ki-oefeningen, serie voorbereidende oefeningen die staand worden uitgevoerd)
  • junan kenko taiso (oefeningen voor souplesse die zittend worden uitgevoerd)
  • aiki taiso of hitori waza (serie oefeningen die elementen uit aikido-technieken bevatten)

Ademhaling, meditatie en ki-tests komen regelmatig terug als onderdelen van de les.

Aikidotechnieken nemen vanzelfsprekend in iedere les een centrale plaats in. Enkele belangrijke basisprincipes in de aikidotraining zijn:

  • de twee lijnen van hand naar voet vormen de hoofdstructuur van het lichaam
  • bij alles wat je doet, probeer je lichamelijk en geestelijk kalm te blijven
  • je voert technieken uit zonder gewicht of onnodige kracht te gebruiken