Judo-Bond Nederland

Meer dan 60% van de aikidoscholen in Nederland is aangesloten bij de Judo-Bond Nederland (JBN). Onze dojo is er één van. De JBN organiseert onder andere landelijke stages en districtsstages. Sommige stages zijn uitsluitend toegankelijk voor JBN-leden; bij andere stages krijgen JBN-leden korting op het inschrijfgeld.

Daarnaast verzorgt de JBN kaderopleidingen; voor aikido zijn de meest relevante de opleidingen aikidoleraar 3 (AL3) en aikidoleraar 4 (AL4). In onze dojo wordt les gegeven door één leraar die de lerarenopleiding van de JBN heeft gevolgd en rijksgediplomeerd aikidoleraar is.

Voor leden en aangesloten scholen heeft de JBN een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Vanwege deze reden en het feit dat de Gemeente Utrecht subsidies verstrekt op basis van het aantal bij de JBN geregistreerde leden, is het lidmaatschap van de JBN verplicht voor alle leden van de dojo.

Als extraatje heeft de JBN een afspraak met Zilveren Kruis: alle JBN-leden en hun gezinsleden krijgen een korting op de basis- en aanvullende ziektekostenverzekering.