Examens

De scholen die zijn aangesloten bij de Ki no Kenkyukai Internationale hanteren een nieuw examensysteem. Dit is een verdere ontwikkeling van de examens van de Ki no Kenkyukai Japan. Er zijn twee soorten examens: de ki-examens en de aikido-examens. Deze worden afzonderlijk afgenomen.

De aikido-examens bestaan uit de onderdelen hitori waza (basisoefeningen, zonder partner) en kumi waza (aikidotechnieken met partner).

Er zijn slechts twee kleuren banden: wit en zwart. Leerlingen die met succes het examen 2-kyu hebben afgelegd, mogen een hakama dragen.

De volgorde waarin examens worden afgenomen, is weergegeven in onderstaande tabel (leesvolgorde: van links naar rechts, van onder naar boven).

ki-examen aikido-examen
shokyu 5-kyu
  4-kyu
chukyu 3-kyu
  2-kyu
jokyu 1-kyu
shoden 1-dan
chuden 2-dan
joden 3-dan
okuden 4-dan

Een van de dojo's in Denemarken heeft de kyu-examens op video vastgelegd; zie onder het kopje Kyu examinations.

Op Vimeo staan interessante video's van dan-examens: 1e dan en 2e dan.

Let op: om Vimeo te gebruiken moet je een account maken. Je kunt ook je Google-account gebruiken.